Grootste stijging van huurprijzen in zes jaar tijd

De huurprijzen van Nederlandse woningen zijn in juli dit jaar gemiddeld met 2,9 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste stijging van de huurprijzen in zes jaar tijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Deze stijging is volgens het CBS voornamelijk te herleiden tot de hogere inflatie dit jaar. Het inflatiecijfer bepaalt namelijk deels hoeveel huurprijzen van sociale huurwoningen in een jaar tijd mogen stijgen.

De prijzen van sociale huurwoningen van woningcorporaties stegen in juli dit jaar met gemiddeld 2,7 procent, terwijl de stijging vorig jaar op 2 procent betrof. Ruim twee derde van alle huurwoningen behoort toe aan woningcorporaties. De prijzen van sociale huurwoningen van overige verhuurders stegen gemiddeld met 3,4 procent. In de vrije sector gingen de huren gemiddeld met 3 procent omhoog. Vorig jaar stegen de prijzen in de vrije sector met 3,3 procent. Verhuurders in de vrije sector hoeven zich in tegenstelling tot huurders in de gereguleerde huur niet aan een maximale huurstijging te houden.

In Rotterdam drie keer hoger dan in Utrecht
Hoewel de huurprijzen in Amsterdam meer stegen dan het gemiddelde (3,5 procent), was de prijsstijging dit jaar voor het eerst hoger in andere steden. In Rotterdam bedroeg deze gemiddeld 4,1 procent en in Den Haag 3,6 procent. Utrecht kende volgens het CBS een relatief lage gemiddelde huurstijging van 2,6 procent. Huren mogen extra worden verhoogd wanneer van bewoners wordt gewisseld. In Rotterdam was de invloed op de huurprijs als gevolg van bewonerswisselingen drie keer zo hoog als in Utrecht.

Gecorrigeerd voor inflatie was de gemiddelde huurstijging overigens juist lager dan vorig jaar: 0,3 tegenover 0,8 procent. Volgens het CBS lag dat percentage sinds 2009 niet meer zo laag.

Bron: nrc.nl