De huren in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2024 maximaal met 5,8% stijgen

Vanaf 1 juli 2024 geldt er een nieuwe regel voor de huurverhoging in de gereguleerde woningsector. De maximale huurverhoging is vastgesteld op 5,8%. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat huurprijzen te snel stijgen, waardoor wonen betaalbaar blijft voor mensen in deze sector. Het besluit is gebaseerd op de gemiddelde stijging van lonen tussen december 2022 en december 2023, volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het doel hierachter is om huurders te beschermen tegen onredelijke huurverhogingen.

 

Limiet voor corporaties

Specifiek voor woningcorporaties geldt een nog strengere regel. Zij mogen de huur gemiddeld met maximaal 5,3% verhogen. Deze aanpak zorgt voor extra bescherming van de betaalbaarheid voor huurders, vooral die met een lager inkomen. Door deze maatregel blijven de huurlasten in verhouding tot het inkomen betaalbaar. Verhuurders die onder woningcorporaties vallen, moeten deze limiet dus meenemen in hun financiële planningen. Het uiteindelijke doel van deze regelingen is om ervoor te zorgen dat de inkomens van huurders in corporatiewoningen sneller stijgen dan hun huur, wat bijdraagt aan stabiele en betaalbare woonlasten.

 

Compensatie huurtoeslag

Huurders die huurtoeslag krijgen, hoeven zich geen zorgen te maken over de impact van eventuele huurverhogingen. Deze verhogingen worden namelijk voor een groot deel opgevangen door een verhoging van de huurtoeslag. Zo zorgt de overheid ervoor dat mensen die huurtoeslag ontvangen, niet onevenredig hard worden getroffen door hogere huren. Het idee is dat deze compensatie ervoor zorgt dat huurders financieel niet in de knel komen.

 

Koppeling aan loonontwikkeling

Een ander belangrijk aspect voor verhuurders om rekening mee te houden, is dat de maximale huurverhoging gekoppeld is aan de ontwikkeling van de lonen, niet aan inflatie. Dit beleid, dat loopt van 2022 tot 2025, zorgt ervoor dat huurverhogingen gelijke tred houden met de inkomensstijgingen van huurders. Hierdoor kunnen verhuurders hun inkomsten verhogen, maar blijven de huren betaalbaar.

 

Maatregelen voor betaalbaarheid

Om de huren betaalbaar te houden en de positie van huurders te verbeteren, heeft de overheid sinds 2022 meerdere maatregelen ingevoerd. Zo is er een limiet gesteld aan jaarlijkse huurverhogingen, waardoor huurprijzen niet onredelijk snel kunnen stijgen. Ook is er in 2023 een eenmalige huurverlaging doorgevoerd voor sommige sociale huurders, gericht op diegenen die relatief te veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen en de kwaliteit van hun woning.

Daarnaast is de huurtoeslag structureel verhoogd om huurders met lagere inkomens extra te ondersteunen. Dit helpt hen hun huur te blijven betalen en hun koopkracht te behouden. Deze maatregelen samen vormen een uitgebreid pakket om huren betaalbaar te houden en huurders financieel te beschermen.

 

De huren in de vrije sector mogen vanaf 1 januari 2024 maximaal met 5,5% stijgen

Vanaf 1 januari 2024 is de maximale jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op 5,5%, een combinatie van 4,5% inflatie en een extra 1 procentpunt. Dit geldt voor zelfstandige woningen, studio’s, appartementen én ligplaatsen voor woonboten. De basis voor deze verhoging is het laagste percentage tussen loonontwikkeling en inflatie, waarbij in dit geval de inflatie van 4,5% leidend is.

 

Voorbereiding op de veranderingen

Verhuurders doen er goed aan om vroegtijdig te plannen voor de aankomende veranderingen. Dit omvat het herzien van bestaande huurcontracten, het evalueren van de financiële impact van de maximaal toegestane huurverhoging en het op de hoogte blijven van verdere aankondigingen of wijzigingen in de regelgeving. Bovendien is het essentieel om transparant te communiceren met huurders over eventuele geplande huurverhogingen en hoe deze in lijn zijn met de nieuwe regels.

Neem bij vragen gerust eens contact met ons op, wij denken graag mee.