Kan de doorstroming van Empty Nesters de woningmarkt vlottrekken?

De sleutel om zoveel mogelijk huishoudens te helpen aan een geschikte woning ligt aan het einde van de verhuisketen. Zodra de ‘Empty Nester’ verleid kan worden naar een kwalitatieve nieuwbouwwoning, brengt dat een keten aan verhuisbewegingen op gang. Door  57.000 nieuwe woningen toe te voegen, kunnen minstens 167 huishoudens een volgende stap maken. 

Dit blijkt uit de vandaag verschenen rapportage ‘Doorschuiven alstublieft’ van makelaarsorganisatie Dynamis, gebiedsontwikkelaar AM en Whooz.

Verleid de Empty Nester

De doorstroming van Empty Nesters in ruime gezinswoningen creëert het grootste effect op de woningmarkt.  Deze doelgroep is bijzonder groot en is vaak te ruim behuisd. Circa 1,1 miljoen huishoudens vallen in deze groep. Als 5% verhuisgeneigde Empty Nesters een volgende stap maakt, komen daarmee 57.000 woningen vrij voor gezinnen.

Doorstroming is de sleutel
De grootste winst wordt verderop in de keten geboekt. Als gevolg van de doorstroming van deze Empty Nesters vinden in de gehele woningmarkt 167 duizend verhuizingen plaats. Als we met een zeer goed woonproduct 10% van de Empty Nesters weten te verleiden om te verhuizen, kan dit mogelijk oplopen tot maar liefst 335 duizend verplaatsingen.

Juiste product op de juiste plaats
De klassieke seniorenwoning is niet het juiste product om de Empty Nester te verleiden. Deze huishoudens willen juist een ‘normale’ woning, die ongemerkt ook levensloopbestendig is. Zowel in kwaliteit als in omvang moet de nieuwe woning niet te veel afwijken van de huidige woning. Belangrijker nog is de locatie: de nabijheid van het sociale netwerk is cruciaal. Om deze groep te verleiden moet de woning daarom ingepast worden in de bestaande buurt.

Provada panel
Op de vastgoedbeurs Provada hebben AM en Dynamis het onderzoek gelanceerd en de uitkomsten besproken in een Rondetafelgesprek. Onder leiding van Hilde Blank, gingen Desiree Curfs (Living inn), Jan van Barneveld (Directeur van Alliantie Ontwikkeling) en Josje Hoekveld (woningmarktstrateeg bij AM) met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om doorstroming te bevorderen.

Bron: Vastgoed Journaal