Nieuwe samenwerking voor Huurkracht

Vanaf november gaat Huurkracht PZC Dordrecht ondersteunen met het verhuren van de aanleunwoningen op de locatie Dubbelmonde. De kick-off voor deze samenwerking vond plaats in september. Daarbij hebben we kennisgemaakt met de betrokken medewerkers van PZC Dordrecht en is de onderlinge taakverdeling besproken. De komende maand worden de laatste voorbereidingen getroffen zodat we straks goed van start kunnen gaan.

 

De rol van Huurkracht

PZC Dordrecht heeft voor Huurkracht gekozen mede vanwege de professionele wijze van rapportage en vastlegging van de staat van de woning bij huurmutaties. Bij het begin van de huurperiode, op het moment van de opzegging en aan het einde van de huurperiode wordt de woning inzichtelijk, transparant en betrouwbaar opgenomen voor verhuurder én huurder. Alle inspecties worden digitaal gerapporteerd en op de locatie ondertekend door onze medewerker en de aanwezige huurder.

Het belang van een goede rapportage

Verslaglegging van de staat van de woning is essentieel bij oplevering van huurwoningen en voorkomt achteraf onenigheden tussen de huurder en verhuurder. Op het moment dat de huurder vertrekt, is het altijd duidelijk wat de staat van de oplevering was bij het intrekken en in welke staat de woning opgeleverd dient te worden bij het verlaten ervan. De rapportage van de vastlegging bestaat uit foto’s en bijbehorende toelichting per woonruimte. Wij brengen ons advies uit over eventuele herstelwerkzaamheden. De daaruit volgende actiepunten voor huurder of verhuurder worden ook opgenomen in de rapportage.