Ondanks coronacrisis zit positieve rente er de komende jaren niet in

Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zal de komende jaren ruim blijven. Daarom zitten positieve rentes er de komende tijd niet in, schrijft analist Maarten Leen van ING Global Markets Research.

In veel landen wordt de lockdown’ afgebouwd en wordt het in de winkels en op straat steeds drukker. Op de Duitse snelwegen worden er door vrachtwagens 10 tot 15 procent meer kilometers gereden dan op het dieptepunt eind april. Ook in het zwaar getroffen Italië trekt de economie weer aan; in Rome is men in de spits alweer 10 procent langer onderweg dan eind april. Ook de vertrouwensindicatoren krabbelen op. De ESI – een index die het gezamenlijke vertrouwen van consumenten en producenten in het eurogebied weergeeft – ligt in mei op 67,5 vergeleken met 64,9 in april.

Tweede golf reëel

De risico’s lijken echter nog steeds overwegend negatief. In een flink aantal landen waar de lockdown minder stringent is geworden neemt het aantal nieuwe besmettingen weer toe. Al zijn de absolute aantallen relatief laag, het geeft wel aan dat de kans op een tweede golf van besmettingen reëel is. Een hernieuwde lockdown zou de economie opnieuw schade berokkenen.

Economisch herstel

Het EU Herstel Fonds kan een belangrijke rol spelen bij het economisch herstel. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een fonds met een omvang van in totaal 750 miljard euro. Als dit bedrag verdeeld over vier jaar ter beschikking zou komen, dan komt dat overeen met ruwweg 1,2 procent van het EU BBP. Niet iedereen is het eens met het Commissievoorstel. De ‘Zuinige Vier’ (Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden) hebben andere ideeën en uiteindelijk moet elk land akkoord gaan.

Flinke onderhandelingen

Voordat er over dit voorstel gestemd wordt, moet er nog flink onderhandeld worden. Mocht het voorstel worden aangenomen, dan is dat een mijlpaal in de geschiedenis van de EU waar het gaat om een omvangrijk gecoördineerd begrotingsoptreden en solidariteit. Het zou ook een accentverschuiving betekenen binnen het Europees financieel-economische beleid. Meer ruimte voor het begrotingsinstrument om de economische groei aan te jagen en er zal minder worden geleund op het monetaire beleid waarvan de grenzen steeds meer in zicht zijn gekomen.

Maar vooralsnog lijkt het monetaire beleid van de ECB nog lange tijd heel ruim te blijven. De ECB heeft het opkoopprogramma van obligaties inmiddels verder opgeschroefd en op de financiële markten wordt rekening gehouden met nog een (kleine) verdere renteverlaging. Positieve rentestanden zitten er voor de komende jaren niet in.

Bron: vastgoedmarkt.nl