Verhuurdersvergunning gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam voert vanaf 1 januari 2021 een vergunning in voor verhuurders van woningen. Dit doet de gemeente om een eind te maken aan misstanden op de particuliere verhuurmarkt.

Deze aanpak start met een pilot in de wijk Carnisse, waar veel problemen op de verhuurmarkt zijn. De bedoeling is om deze vergunning daarna stadsbreed in te zetten.

Woningmarkt

Op verschillende plekken in Rotterdam gaat het niet goed op de woningverhuurmarkt. Er is sprake van misstanden zoals overbewoning, intimidatie en woon- en adresfraude. En van discriminatie, woonoverlast en uitbuiting van huurders. Particuliere verhuurders en verhuurmakelaars vragen extreem hoge huurprijzen en onderhouden de woning niet goed. Er kan ook sprake zijn van illegaal gebruik van een woning, bijvoorbeeld door hennepteelt of illegale prostitutie. Mensen wonen vaak maar kort in deze woningen. De sociale binding en veiligheid in een wijk gaat hierdoor achteruit.

Misstanden voorkomen

De gemeente Rotterdam wil misstanden op de verhuurmarkt voorkomen door een verhuurdersvergunning in te voeren. Verhuurders van woningen waar eerder al misstanden zijn vastgesteld krijgen een waarschuwing. En de kans om de misstanden alsnog op te lossen. Lost de verhuurder de misstanden niet op, dan wijst de gemeente de woning aan. En moet de verhuurder een verhuurdersvergunning aanvragen. Zonder deze vergunning mag de verhuurder de woning niet verhuren. Krijgt de verhuurder een vergunning, dan controleert de gemeente op naleving van de voorwaarden. Als de verhuurder zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de gemeente lasten onder dwangsom opleggen. En de vergunning uiteindelijk intrekken. Met nieuwe eigenaren die hun pand willen verhuren, neemt de gemeente contact op om hen te informeren over de regels van goed verhuurderschap. De gemeente wil zo het gedrag van verhuurders veranderen en stimuleren dat zij zich als goed verhuurder opstellen.

Bron: Gemeente Rotterdam