Wat is de maximale huurverhoging in 2022?

Tot 1 juli 2022 gaat de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Vanaf 1 juli 2022 mag de huur weer omhoog.
Huurt u een vrijesectorwoning? Dan mag uw huur wel met de jaarlijkse huurverhoging omhoog met maximaal 3,3%.

Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2022
Tot 1 juli 2022 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen.

Vanaf 1 juli 2022 mag uw verhuurder de huur verhogen met:

  • maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is.
  • maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3 %. Daarmee kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Dit hangt niet af van uw inkomen.

Meer huurverhoging voor huurders sociale huurwoning met hoger inkomen
Heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen. Hoeveel hangt af van uw inkomen. Ook huishoudens waar 1 of meer personen AOW ontvangen kunnen een hogere huurverhoging krijgen.

Maximale huurverhoging in 2022
Lager (midden)inkomen
(gezamenlijk inkomen 2020 niet hoger dan)
Hoger middeninkomen
(gezamenlijk inkomen 2020 tussen)
Hoog inkomen
(gezamenlijk inkomen 2020 hoger dan)
Eenpersoons-
huishouden
€ 47.948€ 47.948 – € 56.527€ 56.527
Meerpersoons-
huishouden
€ 55.486€ 55.486 – € 75.369€ 75.369
Maximale huurverhoging
per 1 juli 2022
Bij huur van € 300 of hoger: 2,3%
Bij huur lager dan € 300: € 25
€ 50€ 100

 

Maximale huurverhoging 2022 vrijesectorwoning 3,3%
Voor 2022 (januari tot en met december) is de huurverhoging voor een vrijesectorwoning maximaal 3,3%. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

  • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 3,3%? Dan geldt die lagere huurverhoging uit het huurcontract.
  • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 3,3%? Dan is de huurverhoging 3,3%.


Verhuurder mag servicekosten wel verhogen
Een verhuurder mag vanaf 1 januari de servicekosten verhogen voor een:

  • sociale huurwoning;
  • vrijesectorwoning;
  • kamer;
  • woonwagen.

Deze kosten komen bovenop de kale huur van uw woning. Uw verhuurder moet u elk jaar vóór 1 juli een overzicht geven van de gemaakte kosten in het vorige kalenderjaar. Als de servicekosten omhoog gaan, moet de verhuurder omschrijven waarom dat zo is. Bijvoorbeeld omdat schoonmaakkosten duurder zijn geworden.

Uw verhuurder mag alleen kosten berekenen die hij echt maakt. En alleen voor de service die u met uw verhuurder heeft afgesproken. Hij mag bijvoorbeeld niet de servicekosten verhogen omdat de huurverhoging in 2021 laag uitviel.