Woningtekort nog groter dan gedacht

woningtekort in Nederland

Het woningtekort in Nederland is groter dan tot nu toe werd aangenomen en blijft de komende jaren stijgen. Volgens nieuwe ramingen loopt het tekort op tot 415.000 woningen in 2024.Dat is aanzienlijk meer dan de afgelopen tijd werd aangenomen. Dit meldt het beleggingsadviesbureau Capital Value. Begin dit jaar ging Capital Value nog uit van een tekort van 315.000 woningen en een mogelijke stijging tot 360.000 à 380.000 woningen in 2022.

Capital Value baseert zich op de meest recente Primos-raming van de bevolkingsgroei van ABF Research. Ook het ministerie van BZK maakt gebruik van de Primos-prognoses.

De nieuwe Primos-raming toont aan dat het woningtekort veel sneller oplooptg dan tot nu toe werd aangenomen. Het huidige woningtekort in Nederland ligt volgens het recent gepubliceerde rapport ‘De Staat van de Woningmarkt’ rond 331.000 woningen. Op basis van dit aantal werd vandaag een pleidooi voor woningbouw aan de Tweede Kamer aangeboden.

Zonder ingrijpen zal het woningtekort in Nederland volgens Primos tot 2024 oplopen naar 415.000. Dat is bijna 100.000 woningen meer dan eind 2019 en komt neer op 5,1% van de woningvoorraad. De stijging van het woningtekort wordt mede veroorzaakt door een te lage productie van nieuwe woningen.

Aantal afgegeven bouwvergunningen blijft onvoldoende

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in de eerste vier maanden van 2020 gelijk is aan de eerste vier maanden van 2019: bijna 19.000. In 2019 werd de afgifte van vergunningen gedrukt door de stikstof- en PFAS crisis en door capaciteitsproblemen en kwam het totaal aantal afgegeven vergunningen uit op circa 57.000. Dat is onvoldoende om de tekorten terug te dringen. Dit terwijl er 85.000 tot 100.000 woningen per jaar nodig zijn om het woningtekort terug te dringen.

Vorig jaar werd uitgegaan van een jaarlijkse doelstelling van 75.000 woningen.

In 2020 zal de vergunningverlening daarnaast door de coronacrisis waarschijnlijk extra vertraging oplopen: door de lockdown waren gemeentelijke kantoren en de Raad van State een tijd lang gesloten voor nieuwe aanvragen en beroepsprocedures. Ook zijn mogelijk minder vergunningen aangevraagd doordat nieuwe ontwikkelingen met dure koopwoningen lastiger te financieren zijn. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) raamde eerder dit jaar dat het aantal bouwvergunningen in 2020 op circa 48.000 uit zou komen. Met de nieuwe cijfers tot en met april zou het aantal over heel 2020 iets hoger uit kunnen komen. Bij een gelijk blijvend tempo van afgeven is een totaal aantal afgegeven vergunningen van circa 55.000 tot 60.000 mogelijk. Dat is nog steeds veel lager dan de 85.000 tot 100.000 die jaarlijks benodigd zijn.

bron: Vastgoedactueel.nl